/assets/img/logo-ptbs.png
/assets/img/slider/news.jpg

Aktualności

W dniu 27.09.2016r. spółka otrzymała pozwolenie na „Budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej”.