/assets/img/logo-ptbs.png
/assets/img/slider/news.jpg

Ogłoszenie

Lista wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28A/3 w Łące.
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w wyniku uzupełniającego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego prowadzonych przez Urząd Miejski w Pszczynie na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.2766.2024 z 5IV2024 Burmistrza Pszczyny z dnia 5.04.2024r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28A/3 w Łące, poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych wniosków.

Lista zakwalifikowanych wniosków