/assets/img/logo-ptbs.png

Kontakt

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

43-200 Pszczyna
ul. Jana Kilińskiego 5a

REGON 276654704
NIP 638-153-01-74
KRS: 0000127208 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (+48 32) 212 85 55
e-mail: sekretariat@ptbspszczyna.pl

Konto Bankowe PKO BP o/ Pszczyna Nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744